ארכיון והוצאה לאור, נַ נַח נַחְמָ נַחְמָן מאומן.

כתובת דואר אלקטרוני (מייל) :

kolhasimcha@gmail.com

אם ימצא איזה טעות באתר או באיזה ספר, וכן לכל בקשה ושאלה, אפשר לשלוח בכתובת מייל:

 

kolhasimcha@gmail.com

קבלנו את המודעה ששלחת