ניגונים ונוסחאות ברסלב - שבת ק' ומלוה מלכה.

כל הזכויות שמורות ואסור לעשות בהם שום שימוש מסחרי ללא רשות.

- מסודרים לפי א"ב -

- ערב וליל שבת קודש -

קבלת שבת.                                                                              

/

שיר השירים.

      ע"י חיים בורשטיין ע״ה. להורדה.

קבלת שבת.

 

     לכו נרננה - ע"י שרגא לוי. להורדה.     שירו לה׳ שיר חדש - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     ה׳ מלך תגל הארץ - ע"י שרגא לוי. להורדה.     מזמור שירו לה׳ שיר חדש - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     ה׳ מלך ירגזו עמים - ע"י שרגא לוי. להורדה.     מזמור לדוד הבו לה׳ - ע"י שרגא לוי - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     מזמור שיר ליום השבת - ע"י שרגא לוי. להורדה.     ה׳ מלך גאות לבש - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     כגונא - ע"י שרגא לוי. להורדה.     (ולומר) ברכו - ע"י שרגא לוי. להורדה.

 

לכה דודי / בואי בשלום.

 

     ע"י שרגא לוי. להורדה.     בואי בשלום - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     ע"י בנימין יפת נ״י. להורדה.

תפלת ערבית.                                                                           

/

/

     אל חי וקיים תמיד... ברוך אתה ה׳ המעריב ערבים - ע"י שרגא לוי. להורדה.     אהבת עולם - ע"י שרגא לוי. להורדה.

 

     ה׳ אלקיכם אמת ואמונה - ע"י שרגא לוי. להורדה.     ומלכותו ברצון... מי כמכה באלים.... ברוך אתה ה׳ גאל ישראל - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     ופרוש עלינו... ברוך אתה ה׳ הפורש סוכת שלום... - ע"י שרגא לוי. להורדה.     ברוך אתה ה׳ או״א... - ע"י שרגא לוי - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     ושמרו - ע"י שרגא לוי. להורדה.     חצי קדיש - ע"י שרגא לוי. להורדה.     ויכלו - ע"י שרגא לוי. להורדה.     מגן אבות - ע"י שרגא לוי. להורדה.

     או״א רצה נא... - ע"י שרגא לוי. להורדה.     קדיש שלם - ע"י שרגא לוי. להורדה.     מזמור לדוד ה׳ רועי - ע"י שרגא לוי. להורדה.

 

     ונאמר והיה ה׳  (בסוף ״ועל כן נקוה לך״) - ע"י שרגא לוי. להורדה.

/

סעודה ראשונה.                                                                         

/

/

״שלום עליכם״ עד הקידוש.

 

     שלום עליכם (כך היו שרים באוקריינה, וכך היה שר ר׳ מאיר אנשין זצ״ל) - ע"י משה אנשין. להורדה.

 

     רבון כל העולמים (כך היו שרים באוקראינה, וכך היה שר ר׳ מאיר אנשין זצ״ל) - ע"י משה אנשין. להורדה.

     אתקינו סעודתא. יבוא בהמשך אי״ה.     קידוש - ע"י שרגא לוי. להורדה.

/

/

 

 

תפלת שחרית.                                                                           

/

/

     ...יבוא בהמשך אי״ה.

/

/

סעודה שניה.                                                                            

/

/

     ...יבוא בהמשך אי״ה.

/

/

תפלת מנחה.                                                                             

/

/

     ...יבוא בהמשך אי״ה.

/

/

סעודה שלישית.                                                                        

/

/

     ...יבוא בהמשך אי״ה.

/

/

תפלת ערבית מוצאי שבת.                                                           

/

/

     ...יבוא בהמשך אי״ה.

/

/

סעודת מלוה מלכה.                                                                   

/

/

     ע״י אברהם בורשטיין. כל דיסק ״מלוה מלכה״ (משנת תשנ״ה). להורדה.

 

     ע"י בנימין יפת.  להורדה.

 

ובם כל שירי מלוה מלכה:

 

        במוצאי יום מנוחה.        חדש ששוני.        אגיל ואשמח.        אלקים יסעדנו.        אלי חיש גואלי.        אדיר איום ונורא.

 

        איש חסיד היה.        אמר ה' ליעקב.        המבדיל.        אליהו הנביא.        רבון העולמים.

 

/

/

- יום שבת קודש -