ספרי פוסקים מסודרים

לפי שולחן ערוך

קיצור שלחן ערוך

של רבי שלמה גאנצפריד זצוק"ל  דפוס ח׳,  הספר מוגה ומתוקן ועם הוספות,  כל זה ע"י המחבר.     להורדה.

שולחן ערוך

 

-- חלק אורח חיים --

 

(על כל החלק אורח חיים)

שולחן ערוך, עם הספרים באר הגולהבאר היטב, שערי תשובה, משנה ברורה וביאור הלכה מבעל החפץ חיים זצ"ל. ​ דפוס ישן: :   להורדה.

(על כל החלק אורח חיים)

ערוך השולחן, ע"י ר׳ יחיאל מיכל הלוי אפשטיין ז"ל.

​דפוס ישן:

חלק א׳:   להורדה. (עד סימן רמ"א).       -- יבוא בהמשך אי"ה --

(על כל החלק אורח חיים)

שולחן הטהור עם זר זהב.       ע"י רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין זצוק"ל: חלק א׳:  להורדה. חלק ב׳:   להורדה.

 

(עד סימן מ"ה)

מאסף לכל המחנות.       ע"י יחיאל מיכל גולד ז"ל: חלק א׳:  להורדה. חלק ב׳:   להורדה.

 

(על כל החלק אורח חיים)

נימוקי אורח חיים.       ע"י רבי חיים אלעזר שפירא זצוק"ל. להורדה.

-- חלק יורה דעה --

.

(עד סימן ר"ב)

שולחן ערוך עם הרמ"א והבאר היטב, וספר פתחי תשובה ונחלת צבי, וספר דרכי תשובה מרבי צבי הירש שפירא ממונקאטש זצוק"ל, והחלק הז׳ נכתב ע"י בנו רבי חיים אלעזר שפירא זצוק"ל. דפוס ישן:      להורדה.

(על כל החלק יורה דעה)

ערוך השולחן, ע"י ר׳ יחיאל מיכל הלוי אפשטיין ז"ל.

​דפוס ישן:

                       -- יבוא בהמשך אי"ה --

-- חלק אבן העזר --

(על כל החלק אבן העזר)

ערוך השולחן, ע"י ר׳ יחיאל מיכל הלוי אפשטיין ז"ל.   להורדה.

-- חלק חושן משפט --

(על כל החלק חושן משפט)

ערוך השולחן, ע"י ר׳ יחיאל מיכל הלוי אפשטיין ז"ל.

 

​דפוס ישן:

חלק א׳:   להורדה. (עד סימן קפ"ח).חלק ב׳:   להורדה.