ספרי ברסלב להורדה

הוצאת ברסלב "אמת ואמונה" - ארץ ישראל, בית שמש.

ברשות‭ ‬כל‭ ‬מי‭ ‬שרוצה ‬להעתיק‭ ‬או‭/‬ו‭ ‬להדפיס‭ ‬או‭/‬ו קטעים או כל ספר שלם הן לשימוש אישי או מסחרי - על‭ ‬תנאי‭ ‬שלא‭ ‬ישנה‭ ‬כלום‭ ‬מתוכן‭ ‬הספר אפילו אות אחת. ‬ואם‭ ‬ירצה‭ ‬להוסיף עליו - יכתוב‭ ‬שממנו‭ ‬באה‭ ‬ההגהה‭ ‬וההערה‭ ‬הזאת וכו׳, וכן‭ ‬שלא לשנות מסדר‭ ‬הספר‭ ‬וכדומה‭..‬. ‬רק‭ ‬כמו‭ ‬שסדרו‭ ‬וכתבו‭ ‬לנו קדושי‭ ‬החכמים‭ ‬הקודמים וכו׳‭ ‬זצוק"ל‭ ‬בלי‭ ‬שום‭ ‬שינוי‭ .

 

ומבוקש‭ ‬לכל‭ ‬קורא‭ ‬בספר‭ ‬שאם‭ ‬ימצא‭ ‬טעות, ‬ידון‭ ‬אותי‭ ‬לכף‭ ‬זכות,‬ "‬כי‭ ‬אין‭ ‬דפוס‭ ‬בלא‭ ‬טעות‮" וכל‭ ‬הדן‭ ‬את‭ ‬חבירו‭ ‬לכף‭ ‬זכות ‬מן‭ ‬השמים‭ ‬ידונו‭ ‬אותו‭ ‬לכף‭ ‬זכות‭ ‬אמן‭.

קובץ חודשי באוצר נחל נובע

א) אייר תשע״ח

לעילוי נשמת ולזכרון עולם כל ההרוגים בשואה ע"ה הי"ד.

הוצאת ברסלב אמת ואמונה :   להורדה.     לקריאה.

ובו:

         שמחת ישראל:

         שיחות וסיפורים מדויק מילה במילה מפי אנשי שלומנו ששמעו מפי מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל.

 

         חידושים ביאורים ורמזים:

         מאנשי שלומנו.

         תולדות חיים:

         סיפור התקרבותו של ר' יצחק אייזיק זילברמן ז"ל, מתלמידי מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל.

         תמונות ישנות.

         ר׳ שלמה וקסלר זצ״ל ור׳ שמואל הורוויץ זצ״ל.

         חדש!!

         מאמר ומקורות בענין התכלת.

         כתב־יד מוהר"ר שמואל הורוויץ זצ"ל. כתבה משנת תשי"ב. מקורות מספרי ברסלב ועוד ספרים קדושים.

ב) סיון תשע״ח

לעילוי נשמת ולזכרון עולם אהרן בן יעקב פץ ע״ה.

הוצאת ברסלב אמת ואמונה :   להורדה.     לקריאה.

         המשך:

         שמחת ישראל  /  חידושים ביאורים ורמזים.

         תולדות חיים  /  תמונות ישנות (מר' שמואל מאיר אנשין ז״ל).

         חדש:

         חדש!!

         בחלק ״שמחת ישראל״.

         מאמר יוחסין על מו״ה רבי ישראל דב אודסר זצ״ל, מספר אור הצדיק (עדיין לא יצא לאור).

         חדש!!

         שבחי הר״ן (ב׳ הקדמות וסימן א').

         כולל:

                  הקדמה חדשה מכתב יד ישן מאד,

                  הוספות ושינויי נוסחאות מ4 דפוסים ו3 כתבי יד ישנים.

                  תרגום באידיש ממוה״ר רבי ישראל קרדונר זצ״ל.

         חדש!!

         כתב יד מו״ה רבי אברהם ב״ר נחמן זצ״ל (מחבר הספרים הקדושים: כוכבי אור, ביאור הליקוטים, ועוד).

         על חינוך הילדים.

         חדש!!

         תפילות (מאנשי שלומנו היקרים).

ג) תמוז תשע״ח

לעילוי נשמת ולזכרון עולם פנחס נחמן ב״ר שלמה בוכבינדר ע״ה.

הוצאת ברסלב אמת ואמונה :   להורדה.     לקריאה.

         המשך:

         שבחי הר״ן, עם שינויי נוסחאות, ותרגום באידיש.

         שמחת ישראל.

         תפילות.

         חידושים ביאורים ורמזים.

         תולדות חיים.

         תמונות ישנות (מר' ישראל דב אודסר זצ"ל בבית אבות).

         חדש:

         חדש!!

         כתב יד מו״ה ר' שמואל הורוויץ ז״ל.

         חדש!!

         קונטרס עין זוכר וקונטרס סדר היום עם הוספות. (תקנות והנהגות חסידי ברסלב).

ד) אב תשע״ח

לעילוי נשמת ולזכרון עולם מאיר עקביא ב״ר יעקב ימיני ע״ה.

הוצאת ברסלב אמת ואמונה :   להורדה.     לקריאה.

         המשך:

         שמחת ישראל.

         כתב יד מו״ה ר' שמואל הורוויץ ז״ל.

         תמונות ישנות (מר' ישראל גדליה ברגר זצ"ל, ר' מרדכי האלברשטאם סוקולובר ז"ל,

         תמונות ישנות ר' יצחק מאיר קורמן ז"ל ור' יצחק ברייטער ז"ל הי"ד).

         חדש:

         חדש!!

         מכתב מידידנו עמרם הורוויץ ע"ה לנשיא מדינה הג' למדינת ישראל מר שניאור זלמן שז"ר ע"ה.

         חדש!!

         תקנות דובר שלום (תקנות הדפסת והפצת הספרים הקדושים) מאת ר' יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד ועוד אנ"ש מפולין ז"ל הי"ד.

         חדש!!

         תעודות לספר תקנות ישיבת ברסלב לתורה ותפילה, (מאת רבנים גאונים דארץ ישראל ת"ו): רב אברהם יצחק הכהן קוק ע"ה,

                                                                                                                               ​       רב משה חרל"פ ע"ה,

                                                                                                                               ​       רב ישראל דב הכהן ע"ה.

         חדש!!

         מאמר בענין הדפסת הספר הקדוש סיפורי מעשיות, (מאת המוציא לאור, אליהו עמנואל בן בתיה).