א)

אורחות צדיקים מאחד הראשונים.

      1) עברי־טייטש תרצ׳׳ה אמסטרדם : להורדה

אור חדש/מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) :  להורדה

ב)

באר הגולה מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

ג)

גבורות השם מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

ד)

דרך חיים מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

דרשות מהר"ל מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

ה)

ספר הברית מוה"ר רבי פנחס אליהו הורוביץ.

      השלם, תרכ׳׳ט, עם הוספות מהמחבר : להורדה

ספר היראה/מוה"ר רבי יונה גירונדי (מהראשונים).

      עברי־טייטש : להורדה

כ)

כד הקמח/מסודר לפי א"ב. מוה"ר רבינו בחיי (מהראשונים).

- עם פירוש והגהות ׳צפחת השמן׳:   חלק א׳ : להורדה      חלק ב׳ : להורדה

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

מ)

מנורת המאור/מוה"ר רבי יצחק אבוהב.

      יבא בהמשך אי"ה

מסילת ישרים/מוה"ר רמח"ל.

      יבא בהמשך אי"ה

נ)

נצח ישראל מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

נתיבות עולם מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

פ)

פלא יועץ/מוה"ר רבי אליעזר פאפו.

      בהגהה מדוייקת, ירושלים : להורדה

ר)

ראשית חכמה/מוה"ר רבי  אליהו ווידאש.

      יבא בהמשך אי"ה

ש)

שערי תשובה/מוה"ר רבי יונה גירונדי (מהראשונים).

      עם מראה מקומות ׳אור חדש׳ תש"ג : להורדה      דפוס ישן (קראקא) : להורדה

ת)

תומר דבורה/מוה"ר רבי משה קורדוברו.

      תש"ג : להורדה

תפארת ישראל מהר"ל מפראג.

- טקסט  (צריך עדיין הגהה) : להורדה

 

 

ספרי

מוסר ודעת