קלטות הרדיו קול השמחה  משנת תשנ"ז-תשנ"ח.

עדויות שיחות וסיפורים מהסבא הק׳ מו״ה ר׳ ישראל דב אודסר זצ״ל.

כל אלו

הקלטות יצאו לאור לראשונה  באתר זה

אהרן פץ ע"ה :

    1-1) סיפור התקרבותו, ופגישתו עם רבי ישראל דב אודסר זצ"ל. (המראיין יהודה ל׳ נ״י)   להורדה

    1-2) שיחות וסיפורים. (המראיין יהודה ל׳ נ״י)   להורדה

            עורך חדשות הרדיו גלי צה"ל.       רבי אברהם בן יואל אשכנזי זצ"ל מטבריה.       הפתק הקדוש בבדיקת

            הגרפולוגית מרת חנה קורן.       החייל שניצל על ידי הפתק הקדוש בזמן מלחמת לבנון.

            הבן של הרב בנימין זאב חשין, ׳פצפצי־ה׳ גימטריה ׳נ נח נחמ נחמן מאומן׳.

            המשך סיפור תחילת פרסום הפתק והדפסת הספרים הקדושים.       הקלטות שאנשים לקחו ולא החזירו וחבל

            על דאבדין.      המקווה של רבי ישראל זצ"ל.      הפגישה עם ראש הממשלה מר מנחם בגין ע"ה.

    2) דיבורים שיחות וסיפורים.     להורדה     (מחולק לפי סיפור)   להורדה

    3) על מלך המשיח. "משיח יהיה ילד פלא בגיל ארבע".   להורדה

    4) סיפור נס איך רבי ישראל זצ״ל החזיר יהודי אחד לתשובה, ופירק כת עובדי עבודה זרה רח״ל.   להורדה

    5) סיפור נס.  יבא בהמשך אי״ה

    6) עוד סיפור נס.  יבא בהמשך אי״ה

אהרן פץ  ומאיר ימיני ע"ה :

    שיחות סיפורים וביאורים בנושא הפתק, והקמיע הקדוש.   להורדה

אהרן פץ  ויעקב לנדאו :   להורדה

            1) סיפור התקרבותו.    2) על הקשר בין רבי ישראל לתלמידיו ושבחים עליו.

            3) הפגישה הראשונה עם רבי ישראל בשנת תשמ׳׳ה בערך.    4) רבי ישראל גם בבית אבות לא

            היה זקן, רק חדש לגמרי.    5) הנסיעות שלו.    6) השמחה וההתחדשות אצל רבי ישראל זצ׳׳ל.

            7-1) על מה שכתוב בספר המדות סימן ׳דעת׳ אות י"ד "כשאדם רוצה לדעת איך להתנהג באיזה

            דבר, יפתח ספר ויבין איך להתנהג".    7-2) על ספרי רבינו וחסידות רבינו ז׳׳ל.

            8-1) סיפור על רבי ישראל ושבחים על אחד מגדולי אנשי שלומנו מתלמידי רבי ישראל - ר׳

            פנחס בוכבינדר זצ"ל.    8-2)  סיפור על רבי ישראל התעקש עליו שיגיד לקוטי תפילות.   

            9) סיפור על שרבי ישראל הקפיד על האמת וידע את האמת.

           10-1) רבי ישראל היה למדן בקי בספרי רבינו ישר והפוך והיה מסתיר את עצמו לפני אנשים.

            10-2) והיה למדן בקי בש"ס ובספרי הזוהר וכו׳, והיה מסתיר את עצמו לפני אנשים.

            10-3) ״למדתי את הש״ס מאה פעמים!״ - עדות נכדו הראשון.

            10-4) בימים גשומים שרבי ישראל לא היה יכול לשדה להתבודד אחרי תיקון חצות, ראו אותו

            בבית אחרי ההתבודדות לומד סדר הישיבה גמרא וכו׳ - עדות צפורה בתו ע"ה.

            11) סיפור שנכנס לרבי ישראל עם יהודי אחד שהיה כותב-מחבר ספרים קדושים.

            12) ענין פשיטות ותמימות.    13-1) כשרבי ישראל היה בבית חולים שנשבר לו כף הרגל, דאג

            לכספו, שרצה שהכל ילך דוקא בהדפסת ספרי ברסלב.    13-2) סיפור איך שרבי ישראל אמר

            אז בבית חולים "לא! העיקר זה אמת!".    14) המסר כצוואה אשר השאיר לנו רבי ישראל.

            15-1) על הרדיו ׳קול השמחה׳ וענין הזמן הפורח יותר מהר מצל עובר וכו׳. 15-2) על רבי

            יצחק בן מוהרנ"ת. 15-3) על הרדיו ׳קול השמחה׳ וענין הזמן הפורח יותר מהר מצל עובר וכו׳.

אהרן פץ  ושלמה שרון תל צור :   להורדה

      (1) המאסר והשחרור בנס על ידי רבי ישראל זצ"ל.   (2) בענין חשיבות חוקי המדינה.   (3) התקופה

      שהיו בניו יארק כדי להפגיש ר׳׳י עם הנשיא ריגן כפי שציווה להם ר"י, אמנם לא זכינו שהדבר יצא

      לפועל.    (4) איך נסתבב מן השמים הפגישה עם ר׳ משה פיינשטיין (עם השלמות מפי שרון).

      (5) הנסיעה של שרון ללאס אנג׳לס להביא את ר"י לניו יארק.    (6) אצל שני האחים בלוס אנג׳לס,

      סיפור ה8000 דולר של ר"י שהשתמש למטרת ההפצה אבל ללא רשותו. שרון מודיע לר"י שאולי

      יהיה פגישה עם ר"מ פיינשטיין זצ", וחישב ר״י אם זיכוי הרבים עדיף או שיסע לאומן. (עם הוספה

      מפי אהרן פץ ע"ה).    (7) שרון בלאס אנג׳לס עם הפתק והאברך היקר.  (8) התפילות של ר"י!

      התקרובו שכנים גוים ליהדות על ידי תפילותיו הנפלאות שהתפלל בלוס אנג׳לס!    (9) ההשגחה   הנפלאה

      שהתברר שסבו של האברך הנ"ל היה שכן של ר"י בירושלים בגבעת שאול והיו לומדים

      ביחד לקוטי מוהר"ן.    (10) סיפור הפגישה עם ר׳ משה פיינשטיין זצ"ל.     (11) דברי ר"י על שכתב

      ההמלצה ר׳ משה פיינשטיין.  (12) בליל הסדר של פסח רבי ישראל החזיר בתשובה שני בחורים שהיו מכורים

      לסמים רח"ל על ידי הניגון "אדיר במלוכה" ונהיו אנשים יראי שמים ובעלי משפחות.   

      (13) מרכז ההפצה שרצו החברים להקים בניו יארק.

      (14) רבי ישראל אמר "אם באנו רק בשביל ההמלצה של ר׳ משה פיינשטיין דיינו!"

אברהם נתן :

שיחה א' (המראיין: נפתלי ב') :   להורדה

        (1) סיפור התקרבותו.    (2) ר"י היה אומר שרק רבינו יכול לעזור, והיה מחדיר בנו האמת לאמיתו.

        (3) סיפור התקרבותו לברסלב.    (4) הכיר את רבי ישראל כבר בגבעת שאול לפני הבית אבות, ור"י

         היה כל הזמן איתו, והיה מחזק אותו כל הזמן למרות שהוא היה עדיין ילד.    (5) איך ר"י היה מחזק

         אותו ומסר נפשו לעזור לו כמו אבא ויותר מכל הרבנים, למרות שהיה רק ילד.    (6) איך מסר נפשו

         לחתן אנשים, ולקרב אנשים לחסידות רבינו ז"ל.    (7) איך ר"י היה מתנהג כלפי החברים.

        (8) תחילת התקרבותו לפתק כל זה היה עדיין לפני התגלות הפתק, ואז לא היה מראה לכולם רק

        ליחידי סגולה ואנ"ש.    (9) תחילת התקרבותו לפתק - באמעריקה.    (10) ר"י התחיל לפרסם את

        הפתק אחרי שראה הרבי בחלום.    (11) הפצת הפתק הקדוש עם ר"י, גודל אורו של הפתק הקדוש.

        (12) עם רבי ישראל אצל רבי לוי יצחק מברדיטשוב "רבינו כבש את בארדיטשוב".    (13) התיקון

        הכללי עם רבי ישראל - באומן.    (14) על ידי רבי ישראל לא יכבה אש רבינו ז׳׳ל לעולם!

        (15) הסיפור עם רב מוטל מסלונים.    (16) בענין הקמיע עם השם הקדוש "נ נח נחמ נחמן מאומן".

        (17) דברי חיזוק להגיד את הפתק הקדוש.  (18) דברי חיזוק להזכיר הרבה את שם רבינו הקדוש זצ"ל.

שיחה ב':   להורדה

        (1) על גדולת ר"י, ואיך היה מוסר נפשו בשביל כל יהודי שבעולם, בשביל כל אחד ואחד.

        (2) רבי ישראל אמר מה זה שכתוב בפתק "להגיד לך"-"פה אל פה אדבר בו"!

        (3) סיפורים עם רבי משה פיינשטיין ז"ל.    (4) רבי ישראל אמר שעל ידי לימוד ספרי רבינו ולקוטי 

        תפילות זוכים ללמוד התורה - לשמה!    (5) דברי חיזוק ללמוד האוצרות האמיתיות-ספרי רבינו.   

        (6) דברי חיזוק לפתק ולרכוש ספרי רבינו ז"ל.   (7) כל מה שסבל רבי ישראל בשבילנו, הוא המנהיג

        אחרי רבי נתן.    (8) דברי חיזוק להגיד תיקון הכללי על ציון רבי ישראל זצ"ל.

סיפור הקצין :   להורדה

        (1) משיחה א׳.    (2) משיחה ב׳.    (3) מפי רבי ישראל דב אודסר זצ"ל.

משה אזיזו ע"ה :

      שיחה 1/4.   להורדה

        1/4 (א) הפתק הקדוש. (ב) סיפור הפגישה של מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זיע"א עם מוהר"ר משה פיינשטיין ז"ל.

        (ג) בענין הפתק הקדוש, האמת, והעשרה מיני נגינה "נ נח נחמ נחמן מאומן". (ד) סיפור חקירת מוהר"ר מוטל

        מסלונים ז"ל על הפתק הקדוש.

      שיחה 2/4.   להורדה

        הסיפור הקשר של מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל עם הנשיא שז"ר ע"ה.

      שיחה 3/4.   להורדה

        (א) סיפור קשר שלו עם הנשיא שז"ר (המשך), כולל סיפור נוסף (באמצע הנ"ל) לגבי מסירת נפשו לנסוע לאנ"ש שהיו

        גרים במקומות רחוקים לשמוע מהם תורה למרות כל המניעות. (ב) בענין הפתק הקדוש, והעשרה מיני נגינה "נ נח

        נחמ נחמן מאומן" (המשך).

      שיחה 4/4.   להורדה

        פחות מטיפה מן הים על גדולת רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב.

.

מפי חזקיהו ל׳ נ״י:

    א-א. סיפור התקרבותו. (מראיין: אליהו פ׳ נ״י). להורדה

    א-ב. פגישתו עם האב״י הנחל(מראיין: אליהו פ׳ נ״י). להורדה

    א-ג. שיחות וסיפורים. (מראיין: אליהו פ׳ נ״י). להורדה

 

מפי אלון ק׳ נ״י:

    א-א. סיפור התקרבותו. (מראיין: נחמן ת׳ נ״י). להורדה

    א-ב. שיחות וסיפורים(מראיין: נחמן ת׳ נ״י). להורדה

מפי דניאל ז׳ נ״י:

    א. סיפור התקרבותו. (מראיין: נחמן ת׳ נ״י). להורדה

    ב. המשך סיפור התקרבותו. (מראיין: אליהו פ׳ נ״י). להורדה

    ג-א. פגישתו עם האב״י הנחל(מראיין: אליהו פ׳ נ״י). להורדה

    ג-ב. שיחות וסיפורים. (מראיין: אליהו פ׳ נ״י). להורדה

מפי עמוס לוי נ״י:

א. המראיין: אליהו פ׳ נ"י.

    א. סיפור החזרה בתשובה. סיפור התקרבותו בירושלים.  להורדה

    ב. סיפור התקרבותו בצפת.  להורדה

    ג. סיפור הפגישה הראשונה עם רבי ישראל זצ׳׳ל בצפת ועוד.  להורדה

    ד. על הפתק הקדוש.  להורדה

ב. המראיין: נחמן ת׳ נ"י - להורדה

      1. אהבת מו״ה ר״י ד״ב זצ״ל לרבינו ז״ל ותורתו.    2. קצת על גדולת מו"ה ר"י ד"ב זצ"ל.

      3. היה משתדל כמה שאפשר לקיים התבודדות אפילו בהיותו בגיל זקן.

      4. ׳סיפור ההתקרבות׳ בקצרה קבלת הפתק, וסיפור נס הפתק באריכות.    5. המשך סיפור נס הפתק עם חידושים.

      6. חתימת מוהר״ן זצוק״ל בפתק, נ נח נחמ נחמן ״מאומן״.    7. בענין הפתק, המשך.

מפי אילן א׳ נ״י:

    (המראיין נחמן ת׳)

    א-א. סיפור התקרבותו, חלק א׳.  להורדה    חלק ב׳.  להורדה

    א-ב. פגישתו עם מו״ה רידב״א זצוק"ל.  להורדה

    (המראיין נחמן ת׳)

    ב-א. על תקופת התקרבותו. טיפה מן הים מגדולתו.  להורדה

    ב-ב. עוד על התקופה שהכיר אותו. טיפה מן הים מגדולתו.  להורדה

    שיחה ג׳. (המראיין אליהו פ׳).  להורדה

    שיחה ד׳. (המראיין אליהו פ׳).  להורדה

    שיחה ה׳. (המראיין נחמן ת׳).  להורדה

מפי ציפורה קרויזר נ״ע (בת רבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל) עם עמרם הורוויץ ז״ל (נכדו):  להורדה

       (א) על ר׳ יצחק אייזיק זילברמן ז"ל.    (ב) החמשה אורחים.    (ג) הסדר של פסח.

       (ד) מסירת נפשו לקרב אנשים וחסידים לאור של רבינו הקדוש ואיך אהב לשמוע דברי תלמידי

       חכמים מפיהם וללמד דבריהם לאחרים.    (ה) עם הרב אברהם.    (ו) ׳מאפיית אודסר׳ בטבריה.

       (ז) בירושלים פתחו חנות תבלינים.    (ח) הקשר עם אשתו הצדקת אסתר מינדל נ"ע.

       (ט) לחם מלח שמן ותה ותעניות.    (י) וביום השבת!    (יא) הברכות שלו וכל דבר של קדושה היה

       ממש קדוש מאד.    (יב) הזמירות שלו.    (יג) מעשה חסד.    (יד) מעשה חסד מאשתו הצדקת נ"ע.

       (טו) עם רבי ישראל קרדונר זצ"ל וחמיו.    (טז) סיפור מאשתו הצדקת נ"ע.   

       (יז) בביתו, עם ר׳ שמואל הורוויץ ז"ל.    (חי) עם ילדיו.    (יט) עם משפחתו וילדיו.

       (כ) עם אשתו הצדקת.    (כא) עם ילדיו.    (כב) עם הרב מפרשבורג.

       (כג) סיפור איך פעל לזוג אחד לעשות תשובה.

       (כד) הנשיא שז״ר ע״ה אמר עליו שהוא האיש ההכי חשוב בירושלים.

 

אהרן פץ - סרט!

 (מסודר בדייקנות לפי סיפורים, על ידי אלון ק׳ ואליהו פ׳) :   להורדה

        1) נסיעה ראשונה לאמריקה: (א) סיפור נס שמעון פחימה ונחום דאונר (תחילת הסיפור).  (ב) ר"י בלוס אנג׳לס.

        2) נסיעה שניה:  (א) סיפור נס ותחילת הקמיעות.  (ב) סיפור נס שמעון פחימה ונחום דאונר (סוף הסיפור).

        3) הדפסה והפצה:   (א) ר"י לא רצה שנכתוב נ נח על הספרים, "אני רוצה בגאולה את כל עם ישראל". 

        (ב) ׳מילארדים׳.  (ג) הספרים הקדושים.        4) אומן ראש השנה.        5) על מה שאמר ׳אומן נגמר׳, משיח

        יהיה ילד פלא בגיל 4, ויקח את רבינו חי מציונו הקדוש באומן, ויסעו ביחד לירושלים להר הבית.

        6) ר"י רצה שיהיה ישיבות ברסלב.

המשך יבוא אי״ה....

שיחות וסיפורים מפי אהרון פץ ע"ה על רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל. שיחות וסיפורים מפי אהרון פץ ע"ה על רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל. שיחות וסיפורים מפי אהרון פץ ע"ה על רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל. שיחות וסיפורים מפי אהרון פץ ע"ה על רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל. שיחות וסיפורים מפי אהרון פץ ע"ה על רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל. שיחות וסיפורים מפי אהרון פץ ע"ה על רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל.

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

www.נחלנובע.com :שיחה ג׳ יוצאת לאור לראשונה באתר אינטרנט

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

www.נחלנובע.com :יוצא לאור לראשונה באתר אינטרנט

הקלטות ״שמחת ישראל״.

שיחות וסיפורים מהסבא הק׳ מו״ה ר׳ ישראל דב אודסר זצ״ל.