א) הספרים העיקרים:

    א. אב״י הנחל.

       ללא מוזיקה. על ידי נחמן ת׳:   להורדה

    ב. עצות המבוארות:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

    ג. לקוטי עצות:

       עם מוזיקה:   להורדה

    ד. לקוטי מוהר״ן:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

    ה. סיפורי מעשיות (בלשון הקודש):

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   א:  להורדה   ב:  להורדה

    ו. ספר המדות:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   להורדה

    ז. עלים לתרופה.  יבא בהמשך אי״ה

ב) שיחות וסיפורים:

    א. שבחי הר״ן:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   להורדה

    בשיחות הר״ן:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   להורדה

    ג. חיי מוהר״ן:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

    ד. ימי מוהרנ״ת:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   להורדה

ג) תפלות:

    א. תיקון הכללי.

      על ידי ידידי [שזכה לעלות לארצנו הקדושה השנה שנת תשע״ח] גבריאל מ׳. עם מוזיקה:   להורדה

      על ידי אלרועי צ׳. עם מוזיקה:   להורדה

      על ידי ארז י׳. עם מוזיקה:   להורדה

      על ידי משה פ׳. עם מוזיקה:   להורדה

    ב. לקוטי תפלות עם ׳תפלות ותחנונים׳.  יבא בהמשך אי״ה

    ג. ששון ושמחה.  יבא בהמשך אי״ה

ד) ליקוטים יקרים:

    א. השתפכות הנפש:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   להורדה

    ב. משיבת נפש:

       ללא מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה:   להורדה

       עם מוזיקה. על ידי עמותת ״מלא וגדיש״:   להורדה

ספרי ברסלב לשמיעה mp3