ספרי ברסלב להורדה

- ספרי ברסלב בטקסט ולקריאה להורדה -

ברשות‭ ‬כל‭ ‬מי‭ ‬שרוצה ‬להעתיק‭ ‬או‭/‬ו‭ ‬להדפיס‭ ‬או‭/‬ו קטעים או כל ספר שלם הן לשימוש אישי או מסחרי - על‭ ‬תנאי‭ ‬שלא‭ ‬ישנה‭ ‬כלום‭ ‬מתוכן‭ ‬הספר אפילו אות אחת. ‬ואם‭ ‬ירצה‭ ‬להוסיף עליו - יכתוב‭ ‬שממנו‭ ‬באה‭ ‬ההגהה‭ ‬וההערה‭ ‬הזאת וכו׳, וכן‭ ‬שלא לשנות מסדר‭ ‬הספר‭ ‬וכדומה‭..‬. ‬רק‭ ‬כמו‭ ‬שסדרו‭ ‬וכתבו‭ ‬לנו קדושי‭ ‬החכמים‭ ‬הקודמים וכו׳‭ ‬זצוק"ל‭ ‬בלי‭ ‬שום‭ ‬שינוי‭ .

 

ומבוקש‭ ‬לכל‭ ‬קורא‭ ‬בספר‭ ‬שאם‭ ‬ימצא‭ ‬טעות, ‬ידון‭ ‬אותי‭ ‬לכף‭ ‬זכות,‬ "‬כי‭ ‬אין‭ ‬דפוס‭ ‬בלא‭ ‬טעות‮"‬‭ ‬וכל‭ ‬הדן‭ ‬את‭ ‬חבירו‭ ‬לכף‭ ‬זכות ‬מן‭ ‬השמים‭ ‬ידונו‭ ‬אותו‭ ‬לכף‭ ‬זכות‭ ‬אמן‭.

קונטרס עין זוכר

/

ובו ליקוט נפלא מאד מספרי ברסלב של הנהגות ותקנות למעשה לכל חסידי ברסלב. וקיבלו אותו כל חסידי ברסלב דארץ ישראל

(עיין חוברת "תקנות חברת ישיבת ברסלב לתורה ותפלה" בהסכמת כל אנ״ש חסידי ברסלב מארץ ישראל שנת תרצ״ב). 

יוצא לאור מחדש עם קצת הערות ומפתחות.


אור ליום י"ב תשרי תשע"ח, הוצאת ברסלב אמת ואמונה - ארץ ישראל בית שמש :   להורדה.     לקריאה.

התקנות והסדרים של ישיבת ברסלב לתורה ותפלה תרצ"ב

לעילוי נשמת ולזכרון עולם   ר' ישראל דב ב״ר אייזיק שלמה אודסר ע״ה,

                                           ור' פנחס נחמן ב״ר שלמה בוכבינדר ע״ה.

 

אור ליום ב' סיון תשע"ח, הוצאת ברסלב אמת ואמונה :   להורדה.     לקריאה.

         בהסכמת אנשי שלומנו ז"ל:

         רבי שלמה ווקסלר

         רבי שמואל הורוויץ

         רבי ישראל גדליה ברגר

         רבי נתן בייטלמאכער

         רבי נפתלי כהן

         רבי ישראל דב ברזל מטבריא

         רבי מאיר אנשין

         רבי יחיאל גרינוואלד

         ועוד...

סדרי ישיבת ברסלב "תורת אמת ואמונה".

לעילוי נשמת:   פיער אברהם בן טרז פראנק ע״ה

 

אור ליום כ"ו ניסן תשע"ט, הוצאת ברסלב אגודת מקור חכמה    להורדה.     לטקסט מקוון

         בהנהלת אנשי שלומנו ז"ל:

         ר' אהרן ליבּ ציגעלמאן
         
רבי יצחק ברייטער

         ר' שלמה יהודא האפמאן
         ר' אברהם יצחק פראש

         ר' ישראל דוד גרינהייז

תקנות "דובר שלום" על הדפסת והפצת הספרים הקדושים.

לעילוי נשמת:   כמוס בן אברהם כהן ע״ה

 

אור לחודש אב תשע"ח, הוצאת ברסלב אמת ואמונה :    להורדה.     לטקסט מקוון

         בהסכמת אנשי שלומנו ז"ל:

         רבי יצחק בּרייטער

         ר' אהרן ליבּ ציגעלמאן

         ר' יצחק קראַקאָווסקי (מאטוואצק)

         ר' יחיאל דוד זיידענווארם

         רבי נתן בּאַרסקי מלובּלין (בן רבי שמשון בארסקי מחבר ספר "עצות המבוארות" ונין מו"ה רבי נחמן מברסלב)

         ר' מרדכי נתן דוד איגעלניק

         ר' דוד גדליה שטיינזאלץ

         ר' ירחמיאל יעקב דאמבּראָט

         ר' שמחה גוטהאַרץ

עוד ספרים יבואו בקרוב אי"ה

ברסלב.png
דובר שלום ספרי ברסלב.png