מטרתינו להפיץ, להגדיל תורה ולהאדירה, לקרב גאולתנו.

כל הספרים הקדושים.

 

ובפרט ספרי מוהר״ן מברסלב זיע״א

וספרי תלמידיו ותלמידי תלמידיהון וכו׳.

זה הפתק שקיבל רבי ישראל דב בער אודסר זיע״א מרבי נחמן מברסלב, ושם חתם רבינו הקדוש את שמו והוא: נ נח נחמ נחמן מאומן.