א) תורה טעמי אשכנז (מאת רב שלמה זילברמן ע״ה).

    א. בראשית     להורדה

    ב. שמות     להורדה

    ג. ויקרא     להורדה

    ד. במדבר     להורדה

    ה. דברים     להורדה

ב) נביאים טעמי אשכנז (מאת רב שלמה זילברמן ע״ה).

    א. יהושע     להורדה

    ב. שופטים     להורדה

    ג. שמואל א׳     להורדה

    ג. שמואל ב׳     להורדה

    ד. מלכים א׳     להורדה

    ד. מלכים ב׳     להורדה

    ה. ישעיהו     להורדה

    ו. ירמיהו     להורדה

    ז. יחזקאל     להורדה

    ח. שנים עשר     להורדה

ג) כתובים טעמי אשכנז (מאת רב שלמה זילברמן ע״ה).

    א. תהילים     יבא בהמשך אי״ה

    ב. משלי     יבא בהמשך אי״ה

    ג. איוב     יבא בהמשך אי״ה

    ד. שיר השירים (מסורת ברסלב) מאת ע״י חיים בורשטיין ע״ה.      להורדה

    ה. רות     להורדה

    ו. איכה     יבא בהמשך אי״ה

    ז. קהלת     להורדה

    ח. מגילת אסתר    להורדה

    ט. דניאל     להורדה

    י. עזרא      להורדה

    יא. נחמיה     יבא בהמשך אי״ה

    יב. דברי הימים א׳     יבא בהמשך אי״ה

    יב. דברי הימים ב׳     יבא בהמשך אי״ה

תנ״ך ומדרשים לשמיעה mp3